mantenir la salut

és la nostra prioritat

Programem totes les actuacions necessàries durant l’any per mantenir els animals sense paràsits interns i evitar les picades de puces, paparres i mosquits; revisem el programa vacunal i l’adaptem a la forma de vida i situació de cada animal i família; establim les actuacions de medicina preventiva necessaris en cada cas, com els controls periòdics de pressió arterial, anàlisis de sang i/o orina, control de pes, etc.

 

Els Plans de Salut VetSeva es basen en portar a la pràctica el concepte de Medicina Preventiva.

 

MEDICINA PREVENTIVA:  “és el camp de la pràctica mèdica, compost per diferents disciplines, que apliquen diferents tècniques orientades a PROMOURE i MANTENIR la SALUT i el BENESTAR, així com impedir la malaltia, l’incapacitat i la mort prematura.”

 

 • Promoure la salut i el benestar: assessorament constant, visites il·limitades.
 • Mantenir la Salut i el benestar: pla vacunal personalitzat, recomanacions sobre maneig alimentari, consultes sobre comportament.
 • Impedir la malaltia: desparasitacions internes i externes periòdiques, revisions dentals, analítiques de control.

prevenció, tranquil·litat i seguretat

plans de salut per a gossos

Pels més joves
 • Gos Cadell

 • 24,20mes
 •  

  • Primera visita i Cartilla d’identificació. Revisió i planificació de les pautes anuals.
  • Desparasitació interna bimensual els primers 6 mesos i trimestral fins l’any.
  • Control de pes i seguiment del creixement mensual. Visites mensuals.
  • Vacunes i revacunes del primer any (tetravalent + ràbia) segons pla vacunal personalitzat.
  • Desparasitació externa segons convingui (collar i pipetes).
  • Identificació: implantació de xip i alta a la base de dades de l’AIAC.

   

  • Descomptes:
  • 20% en altres vacunes.
  • 15% cirurgia esterilització abans de l’any.
  • 10% en altres proves i cirurgies.
  • 10% en alimentació e higiene.

   

Pels adults
 • Gos Adult

 • 16,00mes
 •  

  • Visites concertades il·limitades.
  • Desparasitació interna trimestral adaptada al estil de vida de l’animal.
  • Control de pes i tall d’ungles sempre que sigui necessari.
  • Vacunes anuals (tetravalent + ràbia) segons pla vacunal personalitzat.
  • Desparasitació externa: inclou collar (Scalibor) i el 15% de descompte en pipetes. En el cas de que no s’utilitzin els collars (Scalibor) es podrà aplicar el 50% de descompte en altres collars (Seresto) o pastilles.
  • Test diagnòstic Leishmània anual.
  • Revisió bucodental anual.

   

  • Descomptes:
  • 20% en altres vacunes.
  • 10% en altres proves i cirurgies.
  • 15% en neteges bucodentals.
  • 5% en alimentació e higiene.

   

Best price
 • Gos Sénior

 • 24,90mes
 •  

  • Visites concertades il·limitades..
  • Desparasitació interna trimestral adaptada al estil de vida de l’animal.
  • Control de pes i tall d’ungles sempre que sigui necessari.
  • Vacunes anuals (tetravalent + ràbia) ) segons pla vacunal personalitzat.
  • Desparasitació externa: inclou collar (Scalibor) i el 15% de descompte en pipetes. En el cas de que no s’utilitzin els collars (Scalibor) es podrà aplicar el 50% de descompte en altres collars (Seresto) o pastilles.
  • Test diagnòstic Leishmània anual.
  • Revisió bucodental anual.
  • Analítica sanguínia complerta anual. Perfil gos geriàtric
  • Analítica orina anual (urianàlisis + UPC).

   

  • Descomptes:
  • 20% en altres vacunes.
  • 15% en neteges bucodentals.
  • 10% en altres proves i cirurgies.
  • 10% en alimentació e higiene.

   

prevenció, tranquil·litat i seguretat

plans de salut per a gats

Pels més joves
 • Gat Cadell

 • 22,85mes
 •  

  • Primera visita i Cartilla d’identificació. Revisió i planificació de les pautes anuals.
  • Desparasitació interna bimensual els primers 6 mesos i trimestral fins l’any.
  • Control de pes i seguiment del creixement mensual.
  • Test Fiv—Leucemia
  • Vacunes i revacunes del primer any.
  • Identificació: implantació de xip i alta a la base de dades de l’AIAC.

   

  • Descomptes:
  • 20% en altres vacunes.
  • 15% en desparasitació externa.
  • 15% cirurgia esterilització abans de l’any.
  • 10% en altres proves i cirurgies.

   

Pels adults
 • Gat Adult

 • 11,25mes
 •  

  • Visites concertades il·limitades..
  • Desparasitació interna trimestral adaptada al estil de vida de l’animal. Es tracta del tractament oral. En el cas de que es prefereixi en format de pipetes, s’aplicarà un 50% de descompte en el preu de tarifa.
  • Control de pes i tall d’ungles sempre que sigui necessari.
  • Vacunes anuals segons pla personalitzat.
  • Test diagnòstic Fiv—leucèmia
  • Revisió bucodental anual.

   

  • Descomptes:
  • 20% en altres vacunes.
  • 15 % en desparasitació externa.
  • 15% en neteges bucodentals.
  • 10% en altres proves i cirurgies

   

Per la 3a edat
 • Gat Sénior

 • 21,85mes
 •  

  • Visites concertades il·limitades..
  • Desparasitació interna trimestral adaptada al estil de vida de l’animal. Es tracta del tractament oral. En el cas de que es prefereixi en format de pipetes, s’aplicarà un 50% de descompte en el preu de tarifa.
  • Control de pes i tall d’ungles sempre que sigui necessari.
  • Vacunes anuals segons pla personalitzat.
  • Test diagnòstic Fiv—leucèmia
  • Revisió bucodental anual.
  • Analítica sanguínia complerta anual. Perfil gat geriàtric
  • Analítica orina anual (urianàlisis + UPC).

   

  • Descomptes:
  • 20% en altres vacunes.
  • 15 % en desparasitació externa.
  • 15% en neteges bucodentals.
  • 10% en altres proves i cirurgies.
  • 10% en alimentació e higiene.

   

Consultan’s les condicions econòmiques. Preus especials per pagament únic anual.

Condicions generals dels plans de salut de VetSeva

 

Els  Plans de Salut VetSeva són específics i intransferibles per la mascota indicada en el mateix, per tant tots els animals hauran d’estar identificats amb microxip i cartilla de vacunació (excepte en el cas dels cadells) en el moment de la seva contractació.

 

Els  Plans de Salut VetSeva tenen una durada de 12 mesos des del moment en que es formalitzen.

 

En el moment de la formalització del contracte es valorarà l’edat i l’estat de salut del animal i el personal del Consultori VetSeva designarà quin és el pla més adient. En tots els casos l’assignació del Pla de Salut CADELL, ADULT o SÉNIOR, dependrà del criteri del veterinari.

Exclusions

 

Queden exclosos dels Plans de Salut VetSeva: 

 

· Tots els serveis realitzats fora del nostre centre.

· Visites i proves realitzades per especialistes (oftalmologia, neurologia, ecografia,..) en el nostre centre.

· Desplaçaments per visites a domicili (es cobrarà només el desplaçament).

· Visites en horari d’urgència. El nostre centre NO realitza servei d’urgències 24hores.