mantenir la salut

és la nostra prioritat

Programem totes les actuacions necessàries durant l’any per mantenir els animals sense paràsits interns i evitar les picades de puces, paparres i mosquits; revisem el programa vacunal i l’adaptem a la forma de vida i situació de cada animal i família; establim les actuacions de medicina preventiva necessaris en cada cas, com els controls periòdics de pressió arterial, anàlisis de sang i/o orina, control de pes, etc.

 

Els Plans de Salut VetSeva es basen en portar a la pràctica el concepte de Medicina Preventiva.

 

MEDICINA PREVENTIVA:  “és el camp de la pràctica mèdica, compost per diferents disciplines, que apliquen diferents tècniques orientades a PROMOURE i MANTENIR la SALUT i el BENESTAR, així com impedir la malaltia, l’incapacitat i la mort prematura.”

 

 • Promoure la salut i el benestar: assessorament constant, visites il·limitades.
 • Mantenir la Salut i el benestar: pla vacunal personalitzat, recomanacions sobre maneig alimentari, consultes sobre comportament.
 • Impedir la malaltia: desparasitacions internes i externes periòdiques, revisions dentals, analítiques de control.

prevenció, tranquil·litat i seguretat

plans de salut per a gossos

Pels més joves
 • Gos Cadell

 • 29,33mes
 •  

  • Primera visita: revisió, pautes d’introducció a la família i planificació sanitària.
  • Pauta de desparasitació interna de cadell adaptada a les condicions individuals segons l’anàlisi coprològic inclòs en el pla – (bimensual els 6 primers mesos i trimestral fins als 12 mesos).
  • Pauta de desparasitació externa de cadell (mensual els 6 primers mesos i semestral fins el 12 mesos).
  • Visita mensual per realitzar el seguiment de creixement i pautes de desparasitació corresponents.
  • Vacunes segons la planificació sanitària individual (excepte Leishmània).
  • Identificació: implementació del xip (biothermo) i alta a la base de dades de l’AIAC.
  • Anàlisi general de sang + screening Leishmània anual.

   

  • Descomptes:
  • 20% en la vacuna de la Leishmània i en el tractament preventiu.
  • 20% en la desparasitació externa complementària (pipetes/pastilles).
  • 20% en la cirurgia d’esterilització (abans dels 24 mesos).
  • 15% en proves i cirurgies VETSEVA.
  • 10% en serveis externs realitzats al CONSULTORI VETSEVA.
  • 15% en suplements nutricionals.
  • 10% en productes de la botiga (excepte Gosbi).
   *Condicions especials en proves diagnòstiques específiques de raça (mutació ABCB1, displàsia de maluc…)

Pels adults
 • Gos Adult

 • 19,81mes
 •  

  • Visites concertades en horari de consulta il·limitades.
  • Pauta de desparasitació interna segons la planificació sanitària individual.
  • Desparasitació externa semestral (collar antiparasitari).
  • Seguiment de pes i condició corporal. Tall d’ungles segons conveniència.
  • Vacunes segons la planificació sanitària individual (excepte Leishmània).
  • Revisió bucodental amb prova de detecció de placa.
  • Anàlisi general de sang + screening Leishmània anual.
  • Revisió completa anual o semestral segons les necessitats individuals (incl. seguiment de la pressió arterial).

   

  • Descomptes:
  • 20% en la vacuna de la Leishmània i en el tractament preventiu.
  • 20% en la desparasitació externa complementària (pipetes/pastilles).
  • 15% en proves i cirurgies VETSEVA.
  • 10% en serveis externs realitzats al CONSULTORI VETSEVA.
  • 15% en suplements nutricionals.
  • 15% en “snacks” dentals i productes d’higiene dental.
  • 10% en productes de la botiga (excepte Gosbi).

Per la 3a edat
 • Gos Sènior

 • 30,25mes
 •  

  • Visites concertades en horari de consulta il·limitades.
  • Pauta de desparasitació interna segons la planificació sanitària individual.
  • Desparasitació externa semestral (collar antiparasitari).
  • Seguiment de pes i condició corporal. Tall d’ungles segons conveniència.
  • Vacunes segons la planificació sanitària individual (excepte Leishmània).
  • Revisió bucodental amb prova de detecció de placa.
  • Anàlisi de sang completa – perfil geriàtric (incl. T4) + screening Leishmània anual.
  • Anàlisi d’orina (urianàlisi + UPC) anual.
  • Revisió completa anual o semestral segons les necessitats individuals (incl. seguiment de la pressió arterial).
  • Orientació i seguiment de les capacitats cognitives.

   

  • Descomptes:
  • 20% en la vacuna de la Leishmània i en el tractament preventiu.
  • 20% en la desparasitació externa complementària (pastilles/pipetes).
  • 15% en proves i cirurgies VETSEVA.
  • 10% en serveis externs realitzats al CONSULTORI VETSEVA.
  • 15% en suplements nutricionals.
  • 15% en “snacks” dentals i productes d’higiene dental.
  • 10% en productes de la botiga (excepte Gosbi).

prevenció, tranquil·litat i seguretat

plans de salut per a gats

Pels més joves
 • Gat Cadell

 • 26,75mes
 •  

  • Primera visita: revisió, pautes d’introducció a la família i planificació sanitària.
  • Pauta de desparasitació interna de cadell adaptada a les condicions individuals segons l’anàlisi coprològic inclòs en el pla – (bimensual els 6 primers mesos i trimestral fins als 12 mesos).
  • Pauta de desparasitació externa de cadell (trimestral).
  • Visita mensual per realitzar el seguiment de creixement i pautes de desparasitació corresponents.
  • Vacunes segons la planificació sanitària individual (incl. Leucèmia i Ràbia).
  • Identificació: implementació del xip (biothermo) i alta a la base de dades de l’AIAC.
  • Test FeLV-FIV (Leucèmia i Immunodeficiència) anual.

   

  • Descomptes:
  • 20% en la desparasitació externa complementària (pipetes).
  • 20% en la cirurgia d’esterilització (abans dels 12 mesos).
  • 15% en proves i cirurgies VETSEVA.
  • 10% en serveis externs realitzats al CONSULTORI VETSEVA.
  • 15% en suplements nutricionals.
  • 10% en productes de la botiga (excepte Gosbi).

Pels adults
 • Gat Adult

 • 14,25mes
 •  

  • Visites concertades en horari de consulta il·limitades.
  • Pauta de desparasitació interna segons la planificació sanitària individual.
  • Desparasitació externa trimestral.
  • Seguiment de pes i condició corporal. Tall d’ungles segons conveniència.
  • Vacunes segons la planificació sanitària individual (incl. Ràbia / exc. Leucèmia).
  • Revisió bucodental amb prova de detecció de placa.
  • Anàlisi general de sang anual.
  • Revisió completa anual o semestral segons les necessitats individuals (incl. seguiment de la pressió arterial).

   

  • Descomptes:
  • 20% en la vacuna de la Leucèmia.
  • 20% en la desparasitació externa complementària (pipetes).
  • 15% en proves i cirurgies VETSEVA.
  • 10% en serveis externs realitzats al CONSULTORI VETSEVA.
  • 15% en suplements nutricionals.
  • 15% en “snacks” dentals i productes d’higiene dental.
  • 10% en productes de la botiga (excepte Gosbi).

   

  • Plus Outdoor (7,50€/mes):
  • Vacuna de Leucèmia.
  • Desparasitació externa mensual.
  • Modificació de la desparasitació interna adaptada a gats caçadors (ingesta de rosegadors i aus salvatges).
  • Cures.

Per la 3a edat
 • Gat Sènior

 • 22,17mes
 •  

  • Visites concertades en horari de consulta il·limitades.
  • Pauta de desparasitació interna segons la planificació sanitària individual.
  • Desparasitació externa trimestral.
  • Seguiment de pes i condició corporal. Tall d’ungles segons conveniència.
  • Vacunes segons la planificació sanitària individual (incl. Ràbia / exc. Leucèmia).
  • Revisió bucodental amb prova de detecció de placa.
  • Anàlisi de sang completa – perfil geriàtric (incl. T4) anual.
  • Anàlisi d’orina (urianàlisi + UPC) anual.
  • Revisió completa anual o semestral segons les necessitats individuals (incl. seguiment de la pressió arterial).
  • Orientació i seguiment de les capacitats cognitives.

   

  • Descomptes:
  • 20% en la vacuna de la Leucèmia.
  • 20% en la desparasitació externa complementària (pipetes).
  • 15% en proves i cirurgies VETSEVA.
  • 10% en serveis externs realitzats al CONSULTORI VETSEVA.
  • 15% en suplements nutricionals.
  • 15% en “snacks” dentals i productes d’higiene dental.
  • 10% en productes de la botiga (excepte Gosbi).

   

  • Plus Outdoor (7,50€/mes):
  • Vacuna de Leucèmia.
  • Desparasitació externa mensual.
  • Modificació de la desparasitació interna adaptada a gats caçadors (ingesta de rosegadors i aus salvatges).
  • Cures.

Consultan’s les condicions econòmiques. Preus especials per pagament únic anual.

Condicions generals dels plans de salut de VetSeva

 

Els  Plans de Salut VetSeva són específics i intransferibles per la mascota indicada en el mateix, per tant tots els animals hauran d’estar identificats amb microxip i cartilla de vacunació (excepte en el cas dels cadells) en el moment de la seva contractació.

 

Els  Plans de Salut VetSeva tenen una durada de 12 mesos des del moment en que es formalitzen.

 

En el moment de la formalització del contracte es valorarà l’edat i l’estat de salut del animal i el personal del Consultori VetSeva designarà quin és el pla més adient. En tots els casos l’assignació del Pla de Salut CADELL, ADULT o SÉNIOR, dependrà del criteri del veterinari.

Exclusions

 

Queden exclosos dels Plans de Salut VetSeva: 

 

· Tots els serveis realitzats fora del nostre centre.

· Visites i proves realitzades per especialistes (oftalmologia, neurologia, ecografia,..) en el nostre centre.

· Desplaçaments per visites a domicili (es cobrarà només el desplaçament).

· Medicaments

· Visites en horari d’urgència. El nostre centre NO realitza servei d’urgències 24hores.